Thanh toán được chia làm 03 đợt: 

  • Đợt 01: Thanh toán 40% giá trị hợp đồng
  • Đợt 02: Thanh toán 55% gúa trị hợp đồng
  • Đợt 03: Thanh toán 5% giá trị hợp đồng còn lại sau khi bàn giao và nghiệm thu máy tại nhà xưởng quý khách hàng
  • Phương thức thanh toán: chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam